Id-Djarju | Elfejn u wie]ed u g]oxrin

50%

skont

€24.99

€12.49

L-ewwel djarju ta' motivazzjoni bil-Malti!

Jinkludi:

  • Kalendarju tas-sena

       (jinkludi l-festi pubbli`i u nazzjonali Maltin)

  • Pa[ni li jg]inuk tippjana x-xhur 

       (lista ta' x'irrid nag]mel, ba[it, 'tracker')

  • Pa[ni li jg]inuk tippjana l-[img]at

  • Pa[ni addizzjonali g]al noti o]ra

       ... u ]afna aktar!        

Qies: A5

Karta: 100gsm, bojod

Numru ta' paġni: 200