Il-Kartolina | Jum l-Omm

€8.00

B'kollaborazzjoni ma' Parchment Box

  • Mag]mula bl-idejn fuq il-karta tal-par`mina

  • Ispirata mill-gallarija Maltija m#ejna bil-qsari tal-pjanti

  • Ippersonalizzaha bil-kliem li tixtieq! 

      Inkella ag]#el minn:

"G]alik, ma"​
"G]a#i#a ommi"
"Ma, b]alek ]add u qatt"

"Lil ommi *isem*"

Qies: A5

Kulur: Blu/A]mar/Isfar/A]dar

Kliem fuq [ewwa: Definizzjoni ta' 'Omm'

Mibjug]a